Ακύρωση Παραγγελίας
Με την ολοκλήρωση της διαδικασία παραγγελίας, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μέχρι τη στιγμή αποστολής του mail επιβεβαίωσης για την αποστολή των προϊόντων. Μετά το χρονικό σημείο αυτό δεν θα είναι δυνατή η ακύρωση. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας επικοινωνήστε με mail στο info@pharmacy4me.gr ή στο τηλ +302551026478.

Επιστροφές Προϊόντων
Ο χρήστης/πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασε και παρέλαβε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας (λαμβανομένου υπόψη των περιορισμών που αναλύονται παρακάτω).
Για να προβεί ο χρήστης/πελάτης σε επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το pharmacy4me.gr στο info@pharmacy4me.gr ή ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.
Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.
Στην περίπτωση παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων σε άριστη κατάσταση, ο χρήστης/πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Το pharmacy4me.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν στα προϊόντα κατά τη διαδικασία επιστροφή τους. Ο χρήστης/πελάτης φέρει την ευθύνη για την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την επιστροφή τους στο pharmacy4me.gr καθώς ο ίδιος επιλέγει τον τρόπο αποστολής τους. Το pharmacy4me.gr συμβουλεύει τους χρήστες/πελάτες να χρησιμοποιούν για την επιστροφή των προϊόντων την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και να δηλώσει ότι επιθυμεί το άνοιγμα του πακέτου που στέλνει με αυτήν, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εποπτεία του επιστρεφόμενου πακέτου, αφού το pharmacy4me.gr θα εγκρίνει την επιστροφή των χρημάτων των επιστρεφόμενων προϊόντων μόνο αν και εφόσον τα προϊόντα φτάσουν σε άριστη κατάσταση και ελεγχθούν από το προσωπικό του καταστήματος και παρουσία της εταιρίας ταχυμεταφορών.
Τα έξοδα αποστολής της αρχικής παραγγελίας δεν επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επικοινωνήσει με το pharmacy4me.gr για επιστροφή των προϊόντων και δεν προβεί σε αυτήν, τα χρήματα δε θα επιστραφούν. Το pharmacy4me.gr έχει δικαίωμα να ανακτήσει τα προϊόντα και να χρεώσει τον χρήστη/πελάτη για τυχόν έξοδα. Επιστροφές προϊόντων με έξοδα του pharmacy4me.gr δε θα γίνονται αποδεκτές. Κάθε αλλαγή επιβαρύνεται με το ποσό των 5 ευρώ για μεταφορικά έξοδα τα οποία πληρώνει ο πελάτης κατά την παραλαβή του νέου προϊόντος που ζήτησε.
Στην περίπτωση που έχουν αγορασθεί ανατομικά υποδήματα που η διαθεσιμότητά τους είναι 8-14 ημέρες (κατόπιν παραγγελίας) δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής.

Επιστροφή χρημάτων
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, η επιστροφή των χρημάτων του θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που το pharmacy4me.gr θα παραλάβει τα προϊόντα και διαπιστώσει ότι αυτά βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και ότι συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.

Ακύρωση συμβολαίου
Το pharmacy4me.gr δικαιούται να ακυρώσει κάθε σύμβαση πώλησης κατά τους παρόντες όρους πώλησης στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πληρωμής του συνολικού κόστους των προϊόντων της παραγγελίας κατά την πραγματοποίηση της ή σε κάθε άλλη περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης ενεργεί αντίθετα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

Επιπτώσεις ακύρωσης
Στην περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου, το pharmacy4me.gr αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του χρήστη/πελάτη και ιδίως της υποχρέωσής του για αποστολή των προϊόντων που δεν έχουν αποσταλεί.

Αποποίηση ευθύνης
Το pharmacy4me.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τα προϊόντα προέρχονται από τους προμηθευτές και αφορούν αυτούς. Σε καμία περίπτωση το pharmacy4me.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν από χρήση των προϊόντων. Το pharmacy4me.gr δεν εγγυάται την εμπορευσιμότητα, καλή ποιότητα ή καταλληλότητα των προϊόντων για συγκεκριμένη χρήση.

Ελαττωματικά/λάθος προϊόντα
Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανεβρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το pharmacy4me.gr στο info@pharmacy4me.gr ή ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή του. Μετά την επιστροφή του ελαττωματικού/λάνθασμέμου προϊόντος στο pharmacy4me.gr ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει τις παραπάνω δυνατότητες επιλογής:
  •  δυνατότητα αντικατάστασής του προϊόντος με δικά του έξοδα αποστολής ή
  •  δυνατότητα απόκτησης πιστωτικών κουπονιών του pharmacy4me.gr ή
  •  δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων του.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα αποζημίωσης.

Product added to wishlist
Product added to compare.